Novela Zákona o súdnych poplatkoch od 1.7.2017

Od 1. júla 2017 nadobudne účinnosť novela zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov. Medzi najvýznamnejšie zmeny patrí: Rozšírenie dôvodov nezastavenia súdneho konania, v prípade nezaplatenia súdneho poplatok – Po účinnosti tejto novely zákona o súdnych poplatkoch okrem zákonom už ustanovených dôvodov, súd konanie nezastaví aj v prípade, ak osoba povinná uhradiť súdny poplatok […]

Čítaj viac...