Novela Zákonníka práce od 1.5.2018 – Inzeráty na voľné pracovné pozície budú musieť obsahovať ponúkaný plat, nové príplatky za prácu v noci a cez víkendy a dobrovoľný 13. a 14. plat

To všetko obsahuje novela zákona, ktorú prezident SR podpísal dňa 21.02.2018 a týka sa okrem iných aj zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a platiť bude od 1.5.2018. Prvá zmena sa dotkne hlavne inzerátov s ponukami voľných pracovných pozícií, ktoré budú musieť od 1. mája 2018 obsahovať pri zverejňovaní ponuky […]

Čítaj viac...

POZOR na ZMENU!!! Pri doručovaní všetkých rozhodnutí do elektronickej schránky sa bude môcť uplatniť fikcia doručenia

O elektronickom doručovaní všeobecne si môžete prečítať TU. Týmto článkom by som však chcela upozorniť na veľmi zásadnú zmenu, ktorú poslanci prijali v októbri 2017 v prípade náhradného doručovania niektorých rozhodnutí do elektronických schránok a neuplatňovania fikcie doručenia, ktoré v praxi doteraz spôsobovalo značnú nejednotnosť výkladu a ktorého nová úprava bude účinná od 1. novembra 2017. […]

Čítaj viac...

Schválená novela Obchodného zákonníka má výrazne obmedziť zlučovanie zadĺžených a krachujúcich firiem

(Článok je aktualizovaný ku dňu 12.10. 2017 s ohľadom na schválené znenie) Parlament 12.10.2017 schválil novelu zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, ktorá by mala zabrániť nepoctivým zlúčeniam obchodných spoločností a ktorá nadobudne účinnosť 1. januára 2018. Súčasne by sa mala sprísniť zodpovednosť štatutárnych orgánov obchodných spoločností, ako aj spoločníkov obchodných spoločností v prípadoch, v […]

Čítaj viac...

Aplikácia „Mapový klient“ má uľahčiť a zjednodušiť prácu s nehnuteľnosťami

Úrad geodézie, kartografie a katastra Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu predstavili dňa 30.júna 2017 novú webovú aplikáciu spájajúcu existujúci kataster nehnuteľností a informácie v ňom zhromaždené s údajmi z lesníckeho portálu, registra obyvateľov a registra adries do jedného programu. Predchodcom tejto aplikácie bola služba známa pod názvom mapka.gku.sk, ktorú doplnili o ďalšie možnosti. Po novom by tak všetci, ktorí budú potrebovať […]

Čítaj viac...