O mne

Som advokátkou so sídlom v Martine. Advokátsku kanceláriu som založila v roku 2016 z dôvodu osobného presvedčenia, že všetci majú právo na kvalitné poskytnutie právnych služieb, ktoré budú nielen finančne dostupné, ale že advokát by mal byť aj človek, ktorý chce klientovi pomôcť, ochrániť ho a poskytnúť mu v každej životnej situácii pomocnú ruku. Nech je advokát pre klienta priateľ, na ktorého sa obrátia v prípade potreby.

Preferujem osobitný prístup ku každému klientovi a hľadanie individuálneho riešenia jeho problému.

Dbám na to, aby každý klient cítil, že je o jeho prípad riadne postarané a on sa môže úplne spoľahnúť na advokáta.

Právnické vzdelanie som získala na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2012. Počas štúdia som praxovala v niekoľkých advokátskych kanceláriách a taktiež som absolvovala aj odbornú prax na Okresnej prokuratúre v Martine.

Od roku 2012 som pracovala v advokátskej kancelárii v Dolnom Kubíne, kde som získala cenné teoretické a praktické skúsenosti. Táto práca ma utvrdila v tom, že chcem i naďalej pracovať v advokácii a pomáhať svojim klientom s ich špecifickými požiadavkami.

Začiatkom roka 2016 som úspešne zložila advokátske skúšky, čo mi umožnilo vykonávať prax advokátky samostatne.