Každému klientovi na požiadanie poskytnem právne služby a špecifické právne poradenstvo "ušité" priamo na mieru.

About Us Image

Kontaktujte ma

Nevyznáte sa v „nekonečnom mori paragrafov“ ? Kontaktujte ma a dohodneme si spoločné stretnutie

Najnovšie aktuality

To všetko obsahuje novela zákona, ktorú prezident SR podpísal dňa 21.02.2018 a týka sa okrem iných aj zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a platiť bude od 1.5.2018. Prvá zmena sa dotkne hlavne inzerátov s ponukami voľných pracovných pozícií, ktoré budú musieť od 1. mája 2018 obsahovať pri zverejňovaní ponuky […]

O elektronickom doručovaní všeobecne si môžete prečítať TU. Týmto článkom by som však chcela upozorniť na veľmi zásadnú zmenu, ktorú poslanci prijali v októbri 2017 v prípade náhradného doručovania niektorých rozhodnutí do elektronických schránok a neuplatňovania fikcie doručenia, ktoré v praxi doteraz spôsobovalo značnú nejednotnosť výkladu a ktorého nová úprava bude účinná od 1. novembra 2017. […]

(Článok je aktualizovaný ku dňu 12.10. 2017 s ohľadom na schválené znenie) Parlament 12.10.2017 schválil novelu zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, ktorá by mala zabrániť nepoctivým zlúčeniam obchodných spoločností a ktorá nadobudne účinnosť 1. januára 2018. Súčasne by sa mala sprísniť zodpovednosť štatutárnych orgánov obchodných spoločností, ako aj spoločníkov obchodných spoločností v prípadoch, v […]