Úvod

Občanom, podnikateľom i obchodným spoločnostiam poskytujem komplexné právne služby a poradenstvo nielen z oblasti obchodného alebo občianskeho práva, ale aj pracovného, rodinného  a správneho práva. Klientom nielen z okolia Martina poskytujem pomoc v prípade predaja alebo kúpy rôznych nehnuteľností a právne zastupovanie pred súdmi a inými orgánmi verejnej správy.

Pri zastupovaní klientov kladiem dôraz na individuálne potreby klienta a snažím sa prichádzať s inovatívnymi a efektívnymi riešeniami, tak aby boli v maximálnej miere dosiahnuté jeho záujmy.

Podnikateľom a obchodným spoločnostiam poskytujem právne služby pri ich podnikateľskej činnosti od začiatku podnikania alebo založenia spoločnosti až po skončenie podnikania alebo likvidáciu spoločnosti naprieč celým spektrom právnych odvetví ako je obchodné, pracovné, správne alebo daňové právo.  Zaoberám sa tiež sporovou agendou klientov a vymáhaním rôznych neuhradených pohľadávok.

Občanom poskytujem právne služby nielen z oblasti občianskeho, rodinného a pracovného práva, ale aj v prípade predaja alebo kúpy nehnuteľností. Takisto poskytujem právnu pomoc v spotrebiteľských alebo exekučných konaniach a právne  zastupovanie v sporoch pred súdmi a inými štátnymi orgánmi, v dedičských konaniach a pri vymáhaní ich pohľadávok od rôznych subjektov.

Každému klientovi na požiadanie poskytnem aj špecifické právne poradenstvo „ušité“ na mieru podľa jeho potrieb.


Základné zásady advokátskej kancelárie:

– všestranná starostlivosť a individuálny prístup ku klientovi a jeho spokojnosť s poskytovanými službami
– pravidelné informovanie klienta o stave jeho prípadu
– finančná dostupnosť poskytovaných právnych služieb
– príprava kvalitných analýz a výstupov pre klienta