Novela Zákonníka práce od 1.5.2018 – Inzeráty na voľné pracovné pozície budú musieť obsahovať ponúkaný plat, nové príplatky za prácu v noci a cez víkendy a dobrovoľný 13. a 14. plat

To všetko obsahuje novela zákona, ktorú prezident SR podpísal dňa 21.02.2018 a týka sa okrem iných aj zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a platiť bude od 1.5.2018. Prvá zmena sa dotkne hlavne inzerátov s ponukami voľných pracovných pozícií, ktoré budú musieť od 1. mája 2018 obsahovať pri zverejňovaní ponuky […]

Čítaj viac...

POZOR na ZMENU!!! Pri doručovaní všetkých rozhodnutí do elektronickej schránky sa bude môcť uplatniť fikcia doručenia

O elektronickom doručovaní všeobecne si môžete prečítať TU. Týmto článkom by som však chcela upozorniť na veľmi zásadnú zmenu, ktorú poslanci prijali v októbri 2017 v prípade náhradného doručovania niektorých rozhodnutí do elektronických schránok a neuplatňovania fikcie doručenia, ktoré v praxi doteraz spôsobovalo značnú nejednotnosť výkladu a ktorého nová úprava bude účinná od 1. novembra 2017. […]

Čítaj viac...

Novela Zákona o súdnych poplatkoch od 1.7.2017

Od 1. júla 2017 nadobudne účinnosť novela zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov. Medzi najvýznamnejšie zmeny patrí: Rozšírenie dôvodov nezastavenia súdneho konania, v prípade nezaplatenia súdneho poplatok – Po účinnosti tejto novely zákona o súdnych poplatkoch okrem zákonom už ustanovených dôvodov, súd konanie nezastaví aj v prípade, ak osoba povinná uhradiť súdny poplatok […]

Čítaj viac...

Register partnerov verejného sektora

V rámci boja proti protischránkovým firmám a z dôvodu potreby obmedzovania poskytovania finančných prostriedkov subjektom, u ktorých nie je možné vystopovať konečnú osoba, ktorá má finančný prospech na podnikaní subjektu, bol zavedený Register partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“). RPVS je zákonom ustanovený zoznam údajov o partneroch verejného sektora a jeho konečných užívateľoch výhod upravený zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri […]

Čítaj viac...