Osobný bankrot bude od 1. marca 2017 pre občanov dostupnejší

Dňa 29.11.2016 parlament schválil novelu zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, ktorou chce napomôcť ľuďom žijúcim v začarovanom kruhu exekúcií a dlhov zjednodušením a lepším sprístupnením tzv. osobného bankrotu (malého konkurzu). Novela bude účinná od 1. marca 2017. Dňa 15.2.2017 vláda schválila výšku nepostihnuteľnej hodnoty obydlia. Účelom novely je podľa dôvodovej správy riešenie úpadku fyzických osôb, ktorý predstavuje […]

Čítaj viac...

Posun termínu aktivácie elektronických schránok od 01.07.2017

Včera vláda schválila odloženie povinnej aktivácie elektronických schránok pre právnické osoby a firmy na nový termín a to od 01.07.2017. Parlament o novele rozhodne v skrátenom legislatívnom konaní. Nový termín povinného využívania schránok firmami bude už štvrtým termínom, pričom posledným termínom aktivácie mal byť 1. január 2017. O predĺženie termínu požiadala Slovenská obchodná a priemyselná komora podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra […]

Čítaj viac...