Aktuality

Novela Zákona o súdnych poplatkoch od 1.7.2017

Od 1. júla 2017 nadobudne účinnosť novela zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov. Medzi najvýznamnejšie zmeny patrí: Rozšírenie dôvodov nezastavenia súdneho konania, v prípade nezaplatenia súdneho poplatok – Po účinnosti tejto novely zákona o súdnych poplatkoch okrem zákonom už ustanovených dôvodov, súd konanie nezastaví aj v prípade, ak osoba povinná uhradiť súdny poplatok […]

Čítaj viac...

Register partnerov verejného sektora

V rámci boja proti protischránkovým firmám a z dôvodu potreby obmedzovania poskytovania finančných prostriedkov subjektom, u ktorých nie je možné vystopovať konečnú osoba, ktorá má finančný prospech na podnikaní subjektu, bol zavedený Register partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“). RPVS je zákonom ustanovený zoznam údajov o partneroch verejného sektora a jeho konečných užívateľoch výhod upravený zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri […]

Čítaj viac...

Kúpa ojazdeného automobilu – na čo si dať pozor?

Rozmýšľate nad kúpou ojazdeného vozidla a neviete, na čo všetko si máte dať pozor? V tomto článku by som Vám chcela priniesť aspoň základné informácie a tipy a triky, na ktoré si treba dať pozor pri kúpe ojazdeného automobilu aj vzhľadom na nedávne vlastné skúsenosti. Nejde len o právnu stránku veci a určite písomnú formu kúpnej zmluvy, ale […]

Čítaj viac...

Aktuality v oblasti osobného bankrotu

(Článok je aktualizovaný ku dňu 18.05.2017) Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii umožňujúca jednoduchší prístup k tzv. osobnému bankrotu je účinná už pár mesiacov a preto prinášam informácie, čo sa od jeho zavedenia zmenilo .Podmienky osobného bankrotu sú bližšie opísané v článku TU.  Hoci sa Ministerstvo spravodlivosti SR chválilo, že novelou sprístupni osobný bankrot väčšiemu množstvu ľudí, zabudlo do času […]

Čítaj viac...