Posun termínu aktivácie elektronických schránok od 01.07.2017

mailbox-28939__180Včera vláda schválila odloženie povinnej aktivácie elektronických schránok pre právnické osoby a firmy na nový termín a to od 01.07.2017.

Parlament o novele rozhodne v skrátenom legislatívnom konaní. Nový termín povinného využívania schránok firmami bude už štvrtým termínom, pričom posledným termínom aktivácie mal byť 1. január 2017.

O predĺženie termínu požiadala Slovenská obchodná a priemyselná komora podpredsedu vlády pre investície2013-12-01-eid-1 a informatizáciu Petra Pelegriniho. Dôvodom boli informácie Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby spravujúcej schránky, podľa ktorej malo k pondelku 28.11.2016 elektronickú schránku aktivovanú iba 6,50% firiem a vybavený občiansky preukaz s čipom malo iba 26,70% zo štatutárov firiem.

Zmenou bude tiež zavedenie pravidla 10-tich dní, ktoré znamená, že po tom, ako správca elektronických schránok zabezpečí, aby sa do schránky dalo doručovať, začne plynúť lehota 10 dní, počas ktorej má majiteľ schránky čas na organizačné zabezpečenie preberania elektronických správ. V tejto lehote 10-tich dní od aktivácie nebudú do schránok ešte doručované žiadne správy. V súčasnosti platí, že elektronická schránka sa má aktivovať spolu s jej zriadením, čo môže byť aj v deň vzniku firmy.

Dôvodom skutočnosti, že mnoho štatutárov nemá vybavený občiansky preukaz s čipom na zabezpečenie elektronickej komunikácie je hlavne oneskorená kampaň štátu o tejto povinnosti. Štát o tejto povinnosti štatutárov firiem dlho neinformoval a kampaň resp. osvetu na zviditeľnenie tejto povinnosti zaviedol iba od leta, keď sa prvýkrát posúval termín aktivácie elektronických schránok.

Podľa údajov stránky www.etrend.sk je na Slovensku evidovaných približne 248 000 právnických osôb a firiem. Štát sa snažil osloviť ich a „donútiť“ k vybaveniu občianskeho preukazu s čipom mediálnou kampaňou, pričom mnohé firmy oslovoval aj listami. To všetko však prišlo neskoro, pretože konatelia a štatutári firiem si to nechali na poslednú chvíľu a Ministerstvo vnútra hlavne v Bratislave nemalo dostatok čítačiek, ktoré sú na komunikáciu potrebné, pričom sa ani žiadosti nestíhali vybavovať v zákonom stanovenom čase.

Nechajme sa teda prekvapiť, či avizovaný posun termínu povinnej komunikácie cez elektronické schránky bude posledným alebo nie. Bližšie k podmienkam a povinnostiam aktivácie nájdete v článku TU.