Schválená novela Obchodného zákonníka má výrazne obmedziť zlučovanie zadĺžených a krachujúcich firiem

(Článok je aktualizovaný ku dňu 12.10. 2017 s ohľadom na schválené znenie) Parlament 12.10.2017 schválil novelu zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, ktorá by mala zabrániť nepoctivým zlúčeniam obchodných spoločností a ktorá nadobudne účinnosť 1. januára 2018. Súčasne by sa mala sprísniť zodpovednosť štatutárnych orgánov obchodných spoločností, ako aj spoločníkov obchodných spoločností v prípadoch, v […]

Čítaj viac...