Register partnerov verejného sektora

V rámci boja proti protischránkovým firmám a z dôvodu potreby obmedzovania poskytovania finančných prostriedkov subjektom, u ktorých nie je možné vystopovať konečnú osoba, ktorá má finančný prospech na podnikaní subjektu, bol zavedený Register partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“). RPVS je zákonom ustanovený zoznam údajov o partneroch verejného sektora a jeho konečných užívateľoch výhod upravený zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri […]

Čítaj viac...