Aktuality v oblasti osobného bankrotu

(Článok je aktualizovaný ku dňu 18.05.2017) Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii umožňujúca jednoduchší prístup k tzv. osobnému bankrotu je účinná už pár mesiacov a preto prinášam informácie, čo sa od jeho zavedenia zmenilo .Podmienky osobného bankrotu sú bližšie opísané v článku TU.  Hoci sa Ministerstvo spravodlivosti SR chválilo, že novelou sprístupni osobný bankrot väčšiemu množstvu ľudí, zabudlo do času […]

Čítaj viac...