Osobný bankrot bude od 1. marca 2017 pre občanov dostupnejší

Dňa 29.11.2016 parlament schválil novelu zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, ktorou chce napomôcť ľuďom žijúcim v začarovanom kruhu exekúcií a dlhov zjednodušením a lepším sprístupnením tzv. osobného bankrotu (malého konkurzu). Novela bude účinná od 1. marca 2017. Dňa 15.2.2017 vláda schválila výšku nepostihnuteľnej hodnoty obydlia. Účelom novely je podľa dôvodovej správy riešenie úpadku fyzických osôb, ktorý predstavuje […]

Čítaj viac...