Zákon o upomínacom konaní

Parlament schválil nový typ tzv. upomínacieho konania, ktorý bude účinný od 01.02.2017 a upravený zákonom č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „upomínacie konanie“). Ide o alternatívny spôsob uplatnenia peňažných nárokov k už známym postupom podľa Civilného sporového poriadku a ku konaniu o platobnom rozkaze. Tento spôsob resp. typ vymáhania peňažných pohľadávok by mohol osloviť […]

Čítaj viac...