Aktivácia a doručovanie do elektronických schránok

(článok je aktualizovaný vzhľadom na posun aktivácie a novelu prijatú dňa 30.11.2016) O elektronických schránkach sa toho už síce veľa v rôznych médiách popísalo, ale vzhľadom na ich dôležitosť a prevratnosť novej komunikácie s úradmi nezaškodí všetky informácie zhrnúť a spomenúť na jednom mieste. V zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon […]

Čítaj viac...