Zákon o upomínacom konaní

Parlament schválil nový typ tzv. upomínacieho konania, ktorý bude účinný od 01.02.2017 a upravený zákonom č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „upomínacie konanie“). Ide o alternatívny spôsob uplatnenia peňažných nárokov k už známym postupom podľa Civilného sporového poriadku a ku konaniu o platobnom rozkaze. Tento spôsob resp. typ vymáhania peňažných pohľadávok by mohol osloviť […]

Čítaj viac...

Aktivácia a doručovanie do elektronických schránok

(článok je aktualizovaný vzhľadom na posun aktivácie a novelu prijatú dňa 30.11.2016) O elektronických schránkach sa toho už síce veľa v rôznych médiách popísalo, ale vzhľadom na ich dôležitosť a prevratnosť novej komunikácie s úradmi nezaškodí všetky informácie zhrnúť a spomenúť na jednom mieste. V zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon […]

Čítaj viac...